Ing. Michal Simon


Přejdi na obsah

Rekonstrukce hřišť

Vše o hřištích

Rekonstrukci hřiště předchází důkladný rozbor...
Druhové složení, hustota, zdravotní stav trávníku.
Možnost závlahy a její kapacita, zastínění, větrná poloha.
Historie údržby a hnojení, zaplevelení.
A na místě prvním - z půdních sond zjištěné mocnost a složení
substrátu a schopnost infiltrace podloží

Z těchto podkladů je navržen
projekt rekonstrukce
( případně renovace či regenerace ) hřiště,
který musí řešit nejkritičtější slabiny trávníku -
vyspádování, drenáže, vylepšení zrnitosti substrátu,
vyšší kapacitu a systém závlahy,
vhodnější druhové a odrůdové složení travního zásevu.

Domů | Vše o vodě | LED osvětlení | Vše o trávě | Vše o hřištích | Vše o výsadbách | Chemická ochrana | Ceník | Kontakt | Mapování stránky


Pod nabídky:


Zpět na obsah | Zpět na hlavní nabídku